T.C.
ÇUKUROVA MALMÜDÜRLÜĞÜ
Hizmet Standardı
 
S.NO
HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Veznece Para Tahsilatı Yapılması
1-Konusuna göre;
İlgili idarenin yazısı,
Mahkeme kararı,
Muhasebe işlem fişi,
İdari para cezası karar tutanağı,
2-T.C. kimlik numarası.
10 DAKİKA
2
Geçici ve Kesin Nakit Teminat Tahsilatı
1-Gerçek Kişilerde T.C.Kimlik,Tüzel Kişilerde Vergi numarası
2-İlgili idarenin teminat alınmasına ilişkin yazısı.
10 DAKİKA
3
Banka Kesin Teminat Mektubunun alınması
1-İlgili idarenin yazısı,
2-Teminat Mektubu,
3-Teyit yazısı.
10 DAKİKA
4
Banka Kesin Teminat Mektubunun iadesi
1-İlgili idarenin yazısı,
2-Alındı belgesinin aslı,
3-Vergi borcu yoktur yazısı,
4-SGK'dan ilişiksiz yazısı.
20 DAKİKA
5
Geçici Nakit Teminat İadesi
1-Alındı belgesinin aslı,
2-Alındının arkasında idarenin "iadesinde sakınca yoktur" onayı
3-İlgilinin banka hesap numarasını gösterir dilekçesi.
20 DAKİKA (Aynı gün Vezneden)
2 İŞ GÜNÜ (Bankadan İade)
6
Kesin Nakit Teminat İadesi
1-İdarenin yazısı,
2-Alındı belgesinin aslı,
3-Vergi borcu yoktur yazısı,
4-SGK'dan ilişiksiz yazısı,
5-İlgilinin banka hesap numarasını gösterir dilekçesi.
20 DAKİKA (Vezneden İade)
2 İŞ GÜNÜ (Bankadan İade)
7
Yargı Harcı İadeleri
1-Alındı Belgesi aslı,
2-Mahkeme Kararı,
3-İlgilinin banka hesap numarası ile T.C. Kimlik numarasını gösterir iade talep dilekçesi.
3 İŞ GÜNÜ
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat
:Çukurova Malmüdürlüğü                             İkinciMüracaat
:Çukurva Kaymakamlığı
Adres Çukurova Malmüdürlüğü Adres :Çukurova Kaymakamlığı
Tel. 322 247 17 78 Telefon :322 248 08 81
Faks 322 247 17 79 Faks :322 248 18 81
e-posta vdeniz@muhasebat.gov.tr e-posta : cukurova@icisleri.gov.tr