T.C.
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI
ÇUKUROVA MUSTAFA NECATİ GİZER  TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
HİZMET SUNUM SÜRECİNDE, BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1
SABİM Başvuru
1-Resmi Yazı ve Dilekçe
15 Gün
2
BİMER Başvuru
1-Resmi Yazı ve Dilekçe
15 Gün
3
Personel İşlemleri
1-Resmi Yazı
1 Gün
4
İlçe Hıfzısıhha İşlemleri
Gündem Belirlenerek Karar Alınıyor
2 Gün
5
Hasta Atama ve İlişik Kesme
1-Kimlik Fotokopisi ve Dilekçe
5 Gün
6
Eğitim Çalışmaları
-
2 Gün
7
Hasta Hakları Başvuru ve Bilgi Sisteminin İşletilmesi
1-Elektronik Başvuru ve Dilekçe
48 Saat İçinde değerlendiriliyor 15 Günde Tamamlanıyor.
8
Hasta Haklarının Değerlendirilmesi
1-Elektronik Başvuru ve Dilekçe
15 Gün
9
Afet ve Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Müdahalesi Yapılması
-
24 Saat
10
Afet Olağan Dışı Durumlarda Alarm Haberlerinin Ulaştırılması
-
24 Saat
11
Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Eğitim ve Politikaların Uygulanması
-
15 Gün
12
Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Bağlı Ölümlerin ve Hastalıkların Azaltılmasına Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi
-
15 Gün
13
Anne Ölümlerinin Sayısı ve Nedenlerinin Belirlenmesi
-
30 Gün
14
Anne Sütü ile Beslenmede Danışmanlık Eğitimi Verilmesi
-
5 Gün
15
Bebeklerde D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi
-
5 Gün
16
Bütün Bebeklerin Demir Yetersizliği Yönünden Taranması, 4-12 Ay Arası Anemisi Olmayan Bebeklere Koruma Amaçlı Demir Desteği, 4-24 Ay Arası Anemisi Olan Bebeklere Demir Tedavisi Sağlanması
-
5 Gün
17
Hasta Hakları Başvuru ve Bilgi Sisteminin İşletilmesi
-
15 Gün
18
Hasta Hakları Başvurularının Değerlendirilmesi
-
15 Gün
19
İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi
-
5 Gün
20
Aile Sağlığı Merkezlerinden Gelen Gebelere Dağıtılan Demir Preparat Sayılarının Toplanması
-
5 Gün
21
Aile Sağlığı Merkezlerinden Gelen Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonu Konularında Yapılan Eğitim Verilerinin Toplanması
-
30 Gün
22
İshalli Hastalıklarının Kontrolü, İshale Bağlı Ölümlerin Önlenmesi
-
5 Gün
23
Kanser Farkındalığını Artırmaya Yönelik Eğitimler Verilmesi
-
15 Gün
24
Kanser İstatistiklerinin Tutulması
-
5 Gün
25
Sağlık Alanındaki İstatistiklerin Derlenip Hizmete Sunulması
-
5 Gün
26
Serviks Kanseri Tanı Programının Uygulanması
-
5 Gün
27
Topluma Yönelik Ağız ve Diş sağlığı İle İlgili Eğitim Programlarının Planlanması, Uygulanması ve Uygulatılması
-
5 Gün
28
Ülke Genelinde Kansere neden Olan Etkenlerin Araştırılması (Epidemiyolojik Araştırmalar)
-
10 Gün
29
Verem Hastalarının İlaç İhtiyaçlarının Karşılanması
-
5 Gün
30
Yeni Doğan Ölümlerinin Azaltılması, Yeni Doğana Optimal Yaklaşım ve Etkin Resüsitasyonun Sağlanması Amacıyla Eğitim Verilmesi
-
15 Gün
31
Aşılama Hizmetlerinin Yürütülmesi
-
30 Gün
32
Gezici Mobil Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi
-
15 Gün
33
Ölüm İstatistiklerinin Düzenlenmesi
-
10 Gün
34
Defin Ruhsatı Verilmesi
-
1 saat
35
Sağlık Eğitimi Çalışmalarının Yürütülmesi
-
15 Gün
36
Neonatal Tarama Programının Yürütülmesi
-
5 Gün
37
Gebelerin Takibi ve Demir Desteği Uygulaması
-
15 Gün
38
Demir Yetersizliği Anemisinin Önlenmesi Çalışmalarının Yürütülmesi
-
10 Gün
39
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Sunumu
-
1 Gün
40
Sıhhi Müessese ve Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Raporlarının Düzenlenmesi
-
15 Gün
41
Su Sanitasyonu İşlemlerinin Yürütülmesi
-
7 Gün
42
Günlük Klor Ölçümünün Yapılması
-
1 Gün
 
 
İlk Müracaat yeri    :Çukurova  Mustafa Necati Gizer TSM                      İkinci Müracaat Yeri : Çukurova Kaymakamlığı          
Adres                      : Belediyeevleri Mh.84173 Sokak No:5                       Adres :   Kurttepe Mahallesi Mustafa Sağyaşar Caddesi No:5
Telefon Numarası :  0322 239 69 37                                                           Telefon Numarası      :  0322 248 08 81
Faks                         : 0322 459 22 09                                                           Faks                            : 0322 248 18 81
E-Posta                   :  adana.cukurovatsm@saglik.gov.tr                          E-Posta                      : cukurova@icisleri.gov.tr