2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 15. maddesinin 4650 sayılı Kanunla değişen 8. maddesi gereğince 2015 yılı içerisinde görev yapmak üzere İlçemiz İdare Kurulunca seçilen Mülk Bilirkişilere ait karar ve liste için tıklayınız.