İlçe merkezi nüfusu  354.575, köy iken mahalle olan mahallelerin nüfusu  4.740 olup, ilçenin toplam nüfusu ise 359.315 ‘tir. Nüfus dağılımına göre erkek nüfusu 175.042, kadın nüfusu 174.273’dir. Km kareye düşen kişi sayısı 1.497’dir. Nüfusun  %98,80’i ilçe merkezinde %1,20’si Köy iken Mahalle olan yerleşim birimlerinde yaşamaktadır.