T.C.
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
T.C. KİMLİK KARTI BAŞVURUSU
1) İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı gibi kimlik yerine geçen fotoğraflı belge ve son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik  fotoğraf ile yapılır.
2) Başvuruda bulunan kişinin kimliğini ispata esas resimli bir kimlik belgesi ibraz edememesi ve kimliğinde tereddüte düşülmesi halinde anne-baba, varsa ergin kardeş veya çocuklarının beyanları alınır, beraberinde beyanı doğrulayacak bir kişinin olmaması veya tereddüt oluşması ve kişinin kaydının uzun süre işlem görmemesi halinde tahkikat yaptırılır.
(NOT:Sistemde herhangi bir aksama olmaması,getirilen evrakların     tam olması,dairede iş yoğunluğunun çok olmaması ve personelin eksik olmaması durumunda.)
15 DAKİKA
2
ULUSLAR ARASI AİLE CÜZDANI  DÜZENLENMESİ
1)    Uluslar arası Aile Cüzdanı talep belgesi ve son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet resim ve şahıslara ait nüfus cüzdanı.
(NOT:Sistemde herhangi bir aksama olmaması,getirilen evrakların     tam olması,dairede iş yoğunluğunun çok olmaması ve personelin eksik olmaması durumunda.)
20 DAKİKA
3
DOĞUM İŞLEMLERİ
1)   Doğum beyanında bulunan anne ,baba,veli,vasi veya özel vekillik belgesi ile müracaat edenlerden kendilerini ispatlayacak resimli kimlik belgesi.
2)    Çocuk resmi sağlık kuruluşunda doğmuş ise doğum belgesi
3)  Bildirimlerin yurt içerisinde 30 gün içerisinde,yurt dışında ise 60 gün içerisinde yapılması esastır. Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle yapılan bildirimlerde 2017 yılı itibariyle 16 TL kimlik kartı bedeli alınmaktadır.
 
(NOT:Sistemde herhangi bir aksama olmaması,getirilen evrakların tam olması,dairede iş yoğunluğunun çok olmaması ve personelin eksik olmaması durumunda.)
10 DAKİKA
4
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
1)    Nüfus kayıt örneği isteyenlerden kendilerini ispatlayıcı resimli kimlik belgesi ibrazı.
2)    Kimlik bilgileri dışında kişisel bilgilere yer verilmesi isteniyor ise açıkça ve gerekçeli yazılmış dilekçe.
3)    Vekil aracılığı ile nüfus kayıt örneği istenmesi durumunda  noterden tasdikli vekaletname.
(NOT:Sistemde herhangi bir aksama olmaması,getirilen evrakların tam olması,dairede iş yoğunluğunun çok olmaması ve personelin eksik olmaması durumunda.)
2 DAKİKA
5
YERLEŞİM YERİ BELGESİ
1)    Yerleşim yeri belgesi isteyenlerin müracaatlarında kendilerini ispatlayıcı kimlik belgesi.
2)    Vekil aracılığı ile yerleşim yeri belgesi istenmesi durumunda noterden tasdikli özel vekaletname.
(NOT:Sistemde herhangi bir aksama olmaması,getirilen evrakların tam olması,dairede iş yoğunluğunun çok olmaması ve personelin eksik olmaması durumunda.)
2 DAKİKA
6
SOYBAĞI DÜZELTME
1)    Anne ve babanın kendilerini ispatlayan nüfus cüzdanı veya resimli kimlik belgeleri
2)    Konuya ilişkin açıklamalı dilekçeleri.
(NOT:Sistemde herhangi bir aksama olmaması,getirilen evrakların tam olması,dairede iş yoğunluğunun çok olmaması ve personelin eksik olmaması durumunda.)
10 DAKİKA
7
KIZLIK SOYADININ KULLANILMASI
1)    Kişinin kendini ispatlayan resimli kimlik  belgesi.  
2)    Konuya ilişkin açıklamalı dilekçeleri.
 
(NOT:Sistemde herhangi bir aksama olmaması,getirilen evrakların tam olması,dairede iş yoğunluğunun çok olmaması ve personelin eksik olmaması durumunda.)
10 DAKİKA
8
SAKLI NÜFUS
1)    Saklı nüfus müracaatı eden kişinin 4 adet vesikalık fotoğraf.
2)    Anne,baba ve kardeşlerine ait nüfus bilgileri ve adresleri.  
3)    Saklı nüfus ilmühaberi,dilekçe ve beyan formu (Muhtar ve 4 aza tarafından tasdiklenmiş olacak.)
 
(NOT:Sistemde herhangi bir aksama olmaması,getirilen evrakların tam olması,dairede iş yoğunluğunun çok olmaması ve personelin eksik olmaması durumunda.)
30  DAKİKA
(Vatandaşın ilk müracaatında dosyanın hazırlanma süresi)
 
9
ADRES KAYIT İŞLEMLERİ
1)    Adres kayıt için müracaat eden kişiden kendisi ispatlayıcı resimli kimlik belgesi.  
2)    Eğer belirtilen adreste bir başkasının oturduğu görünüyorsa adına kayıtlı elektrik,su,telefon faturası 
3)    Vekil aracılığı ile yapılan adres kayıtlarında noterden tasdikli adresi açıkça belirtmek sureti ile özel vekaletname.  
4)   2017 yılı itibariyle Gerçeğe Aykırı beyanlarda 1038 TL,20 yirmi iş gününden sonra yapılan adreslerde ise 51 TL idari para cezası uygulanmaktadır.  
(NOT:Sistemde herhangi bir aksama olmaması,getirilen evrakların tam olması,dairede iş yoğunluğunun çok olmaması ve personelin eksik olmaması durumunda.)
5 DAKİKA
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
 
İlk Müracaat Yeri: ÇUKUROVA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Adres : Çukurova Nüfus Müdürlüğü
Tel    : 0 322 248 58 19
Faks : 0 322 248 58 20
İkinci Müracaat Yeri: ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI
Adres : Çukurova Kaymakamlığı
Tel         : 0 322 248 08 81
Faks      : 0 322 248 18 81