T.C.
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU  
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA
 SÜRESİ EN GEÇ
1 CİMER Şikayetleri Resmi Yazı /  e-posta 15 gün
2 SABİM Şikayetleri Resmi Yazı /  e-posta 15 gün
3 Hasta Hakları Kuruluna gelen Başvurular Başvuru Formu 30 gün
4 Eğitim Çalışmaları
(Halk Eğitimi ve Hizmet İçi Eğitim)
Belge İstenmiyor 5 gün
5 Personel İşlemleri Resmi Yazı 15 gün
6 İzinler Resmi Yazı 1 gün
7 Ek Ödeme İşlemleri  Personel Çalışma Bildirim Formu 5 gün
8 Eczane Denetimleri Resmi Yazı 10 gün
9 Aktar ve Baharatçıların Denetimi Resmi Yazı 5 gün
10 Kozmetik Ürün  Denetimleri Resmi Yazı 5 gün
11 Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri 1) Dilekçe
2) Kurum İhtiyaç Yazısı
2 gün
12 Ambar ve Depo İşlemleri Taşınır İstek Belgesi 15 gün
13 Bina Bakım Onarım ve Tadilat İşlemleri  İhtiyaç Talep Yazısı 30 gün
14 Dializ Suyu Numunesi alınması Resmi yazı 2 gün
15 Kurum İçi fatura Ödemeleri 1) Fatura
2) Resmi Yazı
1 gün
16 İlçe Hıfzıssıhha İşlemleri Gündem Belirlenerek Karar Alınıyor 2 gün
17 Hasta Atama ve İlişik Kesme Kimlik Fotokopisi ve Dilekçe 5 gün
18 Eğitim Çalışmaları                                   -  2 gün
19 Hasta Hakları Başvuru ve Bilgi Sisteminin İşletilmesi Elektronik Başvuru ve Dilekçe 48 saat içinde değerlendiriliyor 30 gün
içinde tamamlanıyor
20 Afet ve Olağan Dışı Durumlarda Sağlık
Müdahalesi Yapılması
  -  24 saat
21 Afet Olağan Dışı Durumlarda Alarm Haberlerinin
Ulaştırılması
  -  24 saat
22 Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Eğitim ve
Politikaların Uygulanması
  -  15 gün
23 Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Bağlı
Ölümlerin ve Hastalıkların Azaltılmasına
Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi
  -  15 gün
24 Anne Ölümlerinin Sayısı ve Nedenlerinin Belirlenmesi   -  30 gün
25 Anne Sütü ile Beslenmede Danışmanlık Eğitimi Verilmesi   -  5 gün
26 Bebeklerde D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi    -  5 gün
27 Bebeklerin Demir Yetersizliği Yönünden
Taranması,  4-12 Ay Arası Anemisi Olmayan Bebeklere
Koruma Amaçlı Demir Desteği,   4-24 Ay Arası Anemisi Olan Bebeklere Demir   Tedavisi Sağlanması
  -  5 gün
28 Aile Sağlığı Merkezlerinden Gelen Gebelere Dağıtılan
Demir Preparat Sayılarının Toplanması
  -  5 gün
29 Aile Sağlığı Merkezlerinden Gelen Doğum Öncesi,
Doğum ve Doğum Sonu Konularında Yapılan Eğitim
Verilerinin Toplanması
  -  5 gün
30 İshalli Hastalıklarının Kontrolü, İshale Bağlı Ölümlerin
Önlenmesi
  -  5 gün
31 Kanser Farkındalığını Artırmaya Yönelik Eğitimler Verilmesi   -  15 gün
32 Kanser İstatistiklerinin Tutulması   -  5 gün
33 Sağlık Alanındaki İstatistiklerin Derlenip Hizmete Sunulması   -  5 gün
34 Serviks Kanseri Tanı Programının Uygulanması   -  5 gün
35 Topluma Yönelik Ağız ve Diş sağlığı İle İlgili Eğitim
Programlarının Planlanması, Uygulanması ve Uygulatılması
  -  5 gün
36 Aşılama Hizmetlerinin Yürütülmesi   -  30 gün
37 Gezici Mobil Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi   -  15 gün
38 Ölüm İstatistiklerinin Düzenlenmesi   -  10 gün
39 Sağlık Eğitimi Çalışmalarının Yürütülmesi   -  15 gün
40 Neonatal Tarama Programının Yürütülmesi   -  5 gün
41 Gebelerin Takibi ve Demir Desteği Uygulaması   -  15 gün
42 Demir Yetersizliği Anemisinin Önlenmesi Çalışmalarının
Yürütülmesi
  -  10 gün
43 Su Sanitasyonu İşlemlerinin Yürütülmesi   -  7 gün
44 Günlük Klor Ölçümünün Yapılması   -  1 gün
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
İLK MÜRACAAT YERİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
Adresi             : Çukurova İlçe Sağlık Müdürlüğü Adresi            : Çukurova Kaymakamlığı
Telefon           : 322 2481214 Telefon          : 322 248 08 81
Faks                :322 2390097 Faks               : 322 248 18 81