ÇUKUROVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARDI
 
SIRA
 NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
İLGİLİ BİRİM
 
1
Haberci Modülü Kullanıcı Adı ve Şifre tanımlama İşlemleri
1. Resmi Okul ve Kurumlarımız için ; Talep edilen işleme dair üst yazı.
 2. Özel Okul ve Kurumlarımız için ; Talep edilen işleme dair üst yazı, Kurum açılışına dair onay, Kurum Müdürüne ait çalışma izin onayı
3. İlçe personellerimiz için; görevlendirme onayı
1 İş Günü
BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ
 
2
Haberci Modülü Şifre Yenileme, Yetki Tanımlama İşlemleri
1.Talep edilen işleme dair üst yazı
1 İş Günü
 
3
ADABİS Modülü Kullanıcı Şifresi Yenileme
1.Talep edilen işleme dair üst yazı
1 İş Günü
 
4
ADABİS Modülü Kullanıcılarına yetki tanımlma,
1.Talep edilen işleme dair üst yazı
1 İş Günü
 
5
TEFBİS Modülü Kullanıcı Şifresi Yenileme
1.Talep edilen işleme dair üst yazı
1 İş Günü
 
6
E-OKUL Modülü Kullanıcı Adı ve Şifre tanımlama işlemleri, Şifre yenileme işlemleri
1.Talep edilen işleme dair üst yazı
1-3 İş Günü
 
7
E-Posta Şifre Yenileme
1.Talep edilen işleme dair üst yazı
1-3 İş Günü
 
8
MEBBİS Modülü Kullanıcı Adı ve Şifre tanımlama, Şifre yenileme işlemleri
1.Talep edilen işleme dair üst yazı
1-3 İş Günü
 
9
Doküman Yönetim Sistemi Tanımlama işlemleri ile yazılımsal destek sağlama işlemleri
1.Talep edilen işleme dair üst yazı
1-3 İş Günü
 
10
E-YAYGIN Modülü Kullanıcı Adı ve Şifre tanımlama, Şifre yenileme işlemleri
1.Talep edilen işleme dair üst yazı
1-3 İş Günü
 
11
BT Rehber Öğretmen Görevlendirmeleri
Görevlendirilecek "Eğitici Bilgi Teknolojileri Formatör Öğretmenleri "Bilgi Teknolojileri Formatör Öğretmenleri"  ve "MEBBİS yöneticileri" ile ilgili iş ve işlemlerin yapıllması
5 İş Günü
 
12
Merkezi Sistem Sınav Merkezlerinin Belirlenmesi
Sınav Yapılacak Okulları Belirlemek
Mebbis Sistemi üzerinden belirtine tarih aralığında
 
13
Bilgi İşlemle ilgili Diğer İşler
Bilgi Teknolojileri Sınıfı ihtiyaç analizlerinin yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması ve Fatih Projesi kapsamında yürütülen iş ve işlemler
10 İş günü içerisinde
 
14
Belge Talebi
1. Dilekçe
1-3 İş Günü
DESTEK HİZMETLERİ (SATIN ALMA)
 
15
Okul/Kurum/ Şube Müdürlüklerinden Gelen Ödenek Talepleri
1. Bölümlerden Gelen Yazılar, Dilekçe
1-3 İş Günü
 
16
Taşınır Mal İşlemleri
1. Taşınır İşlem Fişleri
1-3 İş Günü
 
17
Müdürlüğümüze Ait Her Türlü Harcamaya Ait İhaleler, Satın Alma, Ödemeler,
1. Lüzum Müzüekkeresi, Onay Belgesi, Teklif Mektubu, Yaklaşık Maliyet Belgesi, Yaklaşık Maliyet Cetveli, Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı, Muayene Kabul Belgesi, Muayene Heyetine Yazılacak İhbarname, Muayene Raporu, Fatura, Ödeme Emri Belgesi
10 İş Günü
 
18
Bütçe İş ve İşlemleri
1. Bütçe Taslağı 2. Makam Oluru
10 İş Günü
 
19
Okul/Kurum/ Şube Müdürlüklerinden Gelen Donatım Talepleri
3' er Aylık dönemler halinde, takip eden ay işleme alınır
1-3 İş Günü
 
20
Banka Promosyonu
Banka Promosyonu İhale İş ve İşlemleri
30 İş Gün
 
21
Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okulların Harcamaları
Anaokulu, İlkokul ve Ortaokulların elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, yakacak, kırtasiye, temizlik, büro malzemeleri v.b. alımıyla ilgili tüm iş ve işlemler
10 iş günü
 
22
Talepler ve Şikayetler
1. Dilekçe
1-3 İş Günü
 
23
Vatandaşla Buluşma
(Güvenlik Toplantısı)
Okul/Kurum Müdürlüklerimizce güvenlik toplantılarında alınacak tedbirlerle ilgili rapor
5- İŞ GÜNÜ
DESTEK HİZMETLERİ(SİVİL SAVUNMA)
 
24
Özel gün ve Haftalar
Sivil Savunma günü, İtfaiye Haftası, Deprem Haftası etkinlikleriyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
1-İŞ GÜNÜ
 
25
Sivil Savunma ve
ve diğer plan onayları
Okul ve kurum müdürlüklerimizce dosya halinde 3'er nüsha hazırlanan plan onay teklifleri üst yazıları
1-İŞ GÜNÜ
 
26
Denetlemeler
Okul ve kurumlarda sivil savunma hizmetlerinin denetiminin yapılması
10-İŞ GÜNÜ
 
27
Sabotajlara Karşı
Koruma Planları
Okul ve kurumlara sabotaj planın hazırlatılması
3-İŞ GÜNÜ
 
28
Yangın Tatbikatı
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının belirlediği okullarda yangın
tatbikatı yapılmasının sağlanması
5-İŞ GÜNÜ
 
29
Sivil Savunma
Tatbikatları
Tatbikat Sonuç Raporları
5- İŞ GÜNÜ
 
30
Personel Tahliye
Tatbikatları
Tatbikat Sonuç Raporları
5- İŞ GÜNÜ
 
31
Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri ile ilgili Diğer İşler
Sivil Savunma, doğal afetler olağanüstü haller , KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ile ilgili bilgilendirme çalışmalarının yapılması
15- İŞ GÜNÜ
 
32
Diğer İş ve İşlemler
Sivil Savunma Hizmetlerini ilgilendiren yazışmaları yapmak.
1- İŞ GÜNÜ
 
33
TAŞINIR TALEPLERİ
1. Taşınır İstek Belgesi
1 İŞ GÜNÜ
DESTEK HİZMETLERİ (DONATIM)
 
34
KDV İSTİSNA BELGESİ ONAYLAMA İŞ VE İŞLEMLERİ
1. Resmi Yazı
2. KDV İstisna Belgesi
2 İŞ GÜNÜ
 
35
E- TALEP MODÜLÜ ÜZERİNDEN TALEPLERİN KARŞILANMASI
1.Talep Belgesi
5 İŞ GÜNÜ
 
36
DİPLOMA,İŞ YERİ AÇMA BELGESİ KARNE VE BAŞARI BELGELERİNİN DAĞITIMI
1. İlgili Kurum Personellerinin Kimlik Fotokopisi
15 İŞ GÜN
 
37
SATIN ALINAN TAŞINIR MALZEMELERİN GİRİŞ İŞLEMİ (KBS TKYS MODÜLÜNE)
1. Muayene ve Kabul Belgesi
2. Fatura
3. Resmi Yazı
2 GÜN
 
38
MÜHÜR VE MÜHÜR BERATI YAPTIRILMASI
1. Resmi Yazı
2. Valilik Olur Yazısı
3. Dekont
1-2 AY
 
39
TAŞINIR MALZEME DEVİR İŞLEMİ (TKYS ÜZERİNDEN)
 
1 GÜN
 
40
DEMİRBAŞ MALZEMELERİN ZİMMET VE BARKOD İŞLEMLERİ
 
1 GÜN
 
41
RESMİ MÜHÜR VE MÜHÜR BERATLARININ TESLİMİ

1. Resmi Mühür ve Mühür Beratını Teslim Alacak Okul/ Kurum Müdürünün Kimlik Fotokopisi
1 GÜN
 
42
OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN DONATIM MALZEMESİ İHTİYAÇLARI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER
1. Resmi Yazı
2 GÜN
 
43
TAŞINIR MAL YIL SONU İŞ VE İŞLEMLERİ
 
5 GÜN
 
44
Hayat Boyu Öğrenme Programı   (Farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla;bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden,öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir.)
Kursiyer Başvuru Evrakları Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce alınmakta (Kimlik Fotokopisi- Başvuru Dilekçeleri-Alanı ile ilgili diploma-önceki almış olduğu kurs belgeleri) HEM otomosyon sisteminden kurs onayları verilmekte, kurs belgeleri onaylanmak üzere Müdürlüğümüzce işlem yapılmaktadır.
3 Ay
HAYAT BOYU ÖĞRENME HİZMETLERİ ŞUBESİ
 
45
Okullar Hayat Olsun Projesi                                  (Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliğince ortaklaşa yapılan protokol gereğince sürdürülmektedir.)
Proje kapsamındaki okullarda (okul bahçesine ağaçlandırma bahçe düzeni ve peyzaj çalışmalarında bağlı bulunduğu belediye ile Orman Müdürlüğü katkıda bulunmakta) toplantı salonu, spor salonu ve bilgisayar odalarının (internet kullanımı amacıyla) halka açık bulundurulması için okul idarelerince onaylanması.
5 Yıl
 
46
Çukurova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve sertifa almaya hak kazananlara ait kurs bitirme belgelerinin,  Kursiyer belge defterlerinin incelenmesi ve onay işlemlerinin gerçekleştirmesi.
1.Başvuru ile ilgili  belge ve dökümanların içeriği ve muhafazası Çukurova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
7  İŞ GÜNÜ
 
47
Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile özel kurum kuruluş veya sivil toplum kuruluşları arasında yapılan İş Birliği Protokolü
1-Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İle ……Arasında ….. İş Birliği Belgesi
2- İş Birliği Başvuru Formu
3-İş Birliği Ön Değerlendirme Formu
Yapılan İş Birliği Protokolleri  Bir (1) Yıl süre ile yapılmaktadır.
 
7 İş günü
 
48
  Teftiş
Dilekçe,Alo 147,Bilgi Edinme
(1-30)  İş Günü
İ.K.Y.H. (HUKUK)
 
49
ALO 147
ALO 147 Başvurusu
3 İŞ İş Günü
 
50
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme Başvurusu
15 İş Günü
 
51
Personel Atama
Elektronik Ortamda yapılan başvuru formu, Klavuzda istenen bilgi ve belgeler
Personel Atama Klavuzunda Belirtilen Takvime göre işlem yapılmaktadır.
İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİM HİZMETLERİ (PERSONEL)
 
52
İş Kur (TYP) Personel Görevlendirmesi
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvuru yapması, Diploma, Nufus cüzdan örn, Aile Yardım Bildirgesi, Aile durumu bildirimi, sağlık raporu, kan ve diğer tahliller, SGK giriş çıkış bildirimi
5. İŞ GÜNÜ
 
53
Personel Görevlendirmesi
Kişinin Dilekçesi ve Kurumun Muvafakatı
5 İŞ GÜNÜ
 
54
Norm İşlemleri,Yönetici  ve Öğretmen Atama İşlemleri
1.Bakanlığımızın yayınlandığı kılavuz doğrultusunda evraklar istenmektedir.
KILAVUZDA BELİRTİLEN TAKVİME GÖRE
İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİM HİZMETLERİ (ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ ATAMA)
 
55
Yönetici Görevlendirme
1.Okulun ihtiyaç yazısı , nedeni ve evrakları.
2.Okulunuz yazısı, Dilekçe ve Hizmet Belgesi
1 İş günü
 
56
Ücretli öğretmen görevlendirme
1.Okulun ihtiyaç yazısı.
2.Ücretli öğretmenlik başvuru dilekçesi.
3.Mezuniyet Belgesi Fotokopisi.
4.Sağlık Raporu
5.Adli Sicil Belgesi
6.Formasyon belgesi fotokopisi.       
1 İş günü
 
57
Öğretmen Görevlendirme
1. Okulun İhtiyaç Yazısı, nedeni ve evrakları.
2.Öğretmenin Dilekçesi.
1 İş günü
 
58
Emeklilik
1.Dilekçe, Emeklilik Belgesi, Hizmet Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Erkekler İçin Terhis Belgesi ve Resim
1-3  İş günü
İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİM HİZMETLERİ (ÖZLÜK)
 
59
Yurt Dışı İzni
Dilekçe, Sabıka Kaydı ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 1 İş günü
 
60
Dosya Gönderme
Dosya Ve Muhteviyatı
 1-3 İş günü
 
61
İzin İşlemleri
Okul Üst Yazısı ve Dilekçe
 1 İş günü
 
62
Derece Terfi
5.-------------------------
 1 İş günü
 
63
Hizmet Birleştirme
6.Dilekçe ve Hizmet Döküm Cetveli
1 İş günü
 
64
Hizmetiçi/Kurs için Olurlar, Onaylar
Milli Eğitim Bakanlığı (Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğ) İdarecileri, Öğretmenleri veya diğer personelleri (MEBBİS) Personel Modülü üzerinden veya en az 12 (on İki) kişinin yazılı müracaat etmesi ile
10 iş günü
İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİM HİZMETLERİ (HİZMETİÇİ EĞİTİM)
 
65
Eğitimler, Kurslar (Teklifler)
Açılacak mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin teklif edilmesi
10 iş günü
 
66
Eğitimler, Kurslar (Program)                
Açılacak mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin programlarını hazırlamak
5 iş günü
 
67
Eğitimler,Kurslar (Duyuru)
Açılacak mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin okuldaki personellere duyurmak ve katılımlarını sağlamak
2 iş günü
 
68
Eğitimler Kurslar (Eğitici Temini)
Açılacak mahalli hizmetiçi eğitim faalgiyetlerinde görev alacak eğitimcilerin temin edilmesi
2 iş günü
 
69
Eğitimler, Kurslar (Kayıt Katılım Listeleri
Açılacak mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılacak kursiyerlerin listelerinin oluşturulması ve Kaymakamlık onayların alınması
2 iş günü
 
70
Eğitimler, Kurslar (Sınav)
Kursların sonunda yapılan sınav ve sonuçlarının hizmetiçi modülüne işlenmesiyle ilgili iş ve işlemlerin yapılması
2 iş günü
 
71
Eğitimler, Kurslar (Belgelendirme)
Hizmetiçi kurslarında başarılı olanlara kurs belgesi verilmesi
2 iş günü
 
72
Eğitimler, Kurslar (Mesleki Yeterlilik ve Gelişim)
İlçe MEBBİS yöneticilerine ve MEBBİS modüllerinde yapılan yeniliklerin veya eklenen modüllerin eğitiminin verilmesiyle ilgili ve işlemlerin yapılması
5 iş günü
 
73
Eğitimler, Kurslar (Teklifler)
Bilişim alanına ait mahalli hizmetiçi eğitimlerinin planlanması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
5 iş günü
 
74
Aday Memur
Aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitim kursları ile ilgili işlemlerin yapılması
5 iş günü
 
75
Eğitimler, Kurslar (Kurslar ve Seminer)
Faaliyetlerin açılması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
15 iş günü
 
76
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Büroları 6331 Sayılı Kanun ve Yönetmeliklerin gereğinin yapılıp yapılmadığının ilçedeki okul ve kurumlara Teknik Rehberlik yapılarak gözlenmesi ve önerilerde bulunulması.
Bakanlığımızca gönderilen genelge, yönergeler ve emirleri.
Süresiz
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
 
77
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı kurum ve okullarda
meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışmaların yapılması ve işverene önerilerde bulunulması.
Bakanlığımızca gönderilen genelge, yönergeler ve emirleri.
Süresiz
 
78
Okul/kurum personeline Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesi.
Bakanlığımızca gönderilen genelge, yönergeler ve emirleri.
Süresiz
 
79
Arama Kurtarma Tahliye ve Yangıncı Personelinin Eğitimlerinde
görevlendirilen personelin ilçede verilecek olan eğitimlerin yapılmasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmetiçi Büroları ile işbirliği yapılması.
Bakanlığımızca gönderilen genelge, yönergeler ve emirleri.
Süresiz
 
80
İlkyardım merkezlerin eğitimlerin yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin,
İlkyardım Eğitimi Merkezi/İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi Mesul Müdürü ile birlikte eğitimlerin planlanmasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmetiçi Büroları ile işbirliği yapılması.
Bakanlığımızca gönderilen genelge, yönergeler ve emirleri.
Süresiz
 
81
PKU'lar arasında; periyodik kontroller esnasında oluşan tehlike ve riskler
 ile iş organizasyonunda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik gerekli koordinasyon ve işbirliğinin yapılması.
Bakanlığımızca gönderilen genelge, yönergeler ve emirleri.
Süresiz
 
82
Devlet Teşkilatı Veri Tabanı Sistemi (DETSİS) ile MEB-DYS Dokuman Yönetim Sisteminde yapılacak ilgili yazışmaların mevzuatların gerektirdiği hassasiyetle yapılmasının sağlanması.
Bakanlığımızca gönderilen genelge, yönergeler ve emirleri.
Süresiz
 
83
MEBBİS İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Modülüne verilerin sürekli
girişinin sağlanması.
Bakanlığımızca gönderilen genelge, yönergeler ve emirleri.
Süresiz
 
84
İlçede SGK’lı çalışanların İSG hizmetlerinin ilgi Kanun ve bağlı mevzuatlar çerçevesinde aksatılmadan yürütülmesinin sağlanması.
Bakanlığımızca gönderilen genelge, yönergeler ve emirleri.
Süresiz
 
85
Yurt Dışı Eğitim Apostil İlemleri
1-Diploma Aslı.
2- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi.
3- Dilekçe.
1 İş Günü
YÜKSEK ÖĞRETİM VE YURT DIŞI EĞİTİM HİZMETLERİ
 
86
Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavı
Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavına katılacak 8. sınıf öğrencilerin sınavları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması.
20 gün
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ
 
87
Açıköğretim Okulları Sınavları
Açıköğretim İlkokulu ve Lisesi Sınavları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
7 gün
 
88
Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları
Merkezi Sistem Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
7 gün
 
89
Diğer Sınavlar
Merkezi Sistem Diğer Sınavların (Protokollü Sınavlar) iş ve işlemlerin yapılması
7 İş günü
 
90
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı 
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı   ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
7 İş günü
 
91
Kayıt Sınırları
İlçemizde yeni açılan veya değişen adresler adresler, e-okul sisteminden tespit edilerek, İlçe Kayıt Sınırları Komisyonu tarafından, okula yakınlık, nüfus yoğunluğu v.b. kriterleri de göz önüne alınarak en yakın resmi ilkokul ve ortaokulla ilişkilendirilir ve e-okul yetkili kullanıcısı tarafından e-okul sistemin girişi yapılır.
Tüm yıl boyunca sürekli güncellenir
TEMEL EĞİTİM HİZMETLERİ
 
92
Öğrenci Nakli ve  Kaydı
Okullarımız tarafından yapılır. Velilerden dilekçe, ikametgah  belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi istenir.
15 İŞ GÜNÜ
 
93
Devamsız Öğrencilerin Takibi
Okul RİTA kurulu raporları, devamsız öğrenci ile ilgili devamsızlık çizelgesinin bulunduğu resmi yazı.
10 İŞ GÜNÜ
 
94
Öğrenci Davranışları ve Değerlendirme
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 129.maddesinde belirtilen belgelerin dosya halinde sunulması
5 İŞ GÜNÜ
 
95
Üniversite Örencileri Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması
Öğrenci Listesi,  Fakülte Talep Formu, Rehber Öğretmen Dilekçeleri
3 İŞ GÜNÜ
 
96
Sınıf Şube Açma Kapatma ve Devir İşlemleri
Temel Eğitim kurumlarında yeni açılacak veya kapatılacak sınıf veya şube ile ilgili gelen tekliflerin yapılması
7 İŞ GÜNÜ
 
97
Okul Gezisi
Gezi Planı, Okul Gezileri çerçeve sözleşmesi, Geziye katılanların (kafile başkanı, sorumlu öğretmenler, öğrenciler) listesi ve öğrencilerin TC Kimlik No, adı soyadı, baba adı, sınıf ve yakınlarına ait telefon numaraları, Geziye katılacak kişi sayısının araç koltuk sayısına uygunluğu, Araç ruhsat fotokopisi (Yüklenici firma tarafından onaylı, aracın yaşı en fazla 12), Araç sürücü belge fotokopisi (Yüklenici firma tarafından onaylı), Araç sürücüsüne ait SRC Belge fotokopisi  (Yüklenici firma tarafından onaylı), Bakanlık kokartlı profesyonel turist rehberi kimlik kartı fotokopisi (Yüklenici firma tarafından onaylı) Her yıl Nisan ayı itibariyle güncellenmiş hali, Seyehat ajentası işletme belgesi TURSAB tarafından aslı gibidir onaylı (Onay süresi 1 ayı geçmeyecek), Araç taşıt kartı B2 - D2 türü belge fotokopisi (TURSAB tarafından onaylı), Geziye katılan her kişi adına yapılmış zorunlu seyehat sigortası (Günübirlik geziler hariç), Araca ait "Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi" fotokopisi (geçerlilik süresi), Araca ait "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi" fotokopisi (geçerlilik süresi), Araca ait "Karayolu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi" fotokopisi (geçerlilik süresi), Yüklenicinin faal seyehat firması olduğunu gösteren belge fotokopisi, Araç yüklenici tarafından kiralanmış ise yüklenici tarafından onaylanmış sözleşme sureti, Tur programı (Başlanıç - Bitiş ve Konaklama yerinin belirtildiği), Vergi Levhası (Turizm) güncellenmiş, İl dışı gezilerinde, gezinin önceden planlandığına dair belge, Yolculuk saati (Sabah çıkış 06:00, Dönüş 21:00) Sürücü sayısı (4,5 saate 1 sürücü), Öğrenci veli izin dilekçelerinin tamamı alınmış, okulda muhafaza edildiği belirtilecektir, Geziye uçak veya trenle gidilecekse, bilet rezervasyon belgeleri, Yüklenici firma tarafından düzenlenen tahahütname (Aslı getirilecektir.)" fotokopisi (geçerlilik süresi), Yüklenicinin faal seyehat firması olduğunu gösteren belge fotokopisi, Araç yüklenici tarafından kiralanmış ise yüklenici tarafından onaylanmış sözleşme sureti, Tur programı (Başlanıç - Bitiş ve Konaklama yerinin belirtildiği), Vergi Levhası (Turizm) güncellenmiş, İl dışı gezilerinde, gezinin önceden planlandığına dair belge, Yolculuk saati (Sabah çıkış 06:00, Dönüş 21:00) Sürücü sayısı (4,5 saate 1 sürücü), Öğrenci veli izin dilekçelerinin tamamı alınmış, okulda muhafaza edildiği belirtilecektir, Geziye uçak veya trenle gidilecekse, bilet rezervasyon belgeleri, Yüklenici firma tarafından düzenlenen tahahütname (Aslı getirilecektir.)
1 İŞ GÜNÜ
 
98
Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komsiyonu
Kimlik Fotokopisi, TEOG Belgesi, İkametgah Adresi, Denklik Belgesi, Şehitlik ve Gazilik Belgesi, Koruma Kararı,
İlgili Yönetmelikte Belirtilen Süre
ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ
 
99
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
Üst makamdan gelenleri duyuru ve takibi, Şubemize müracaatları ilgili komisyonlarca değerlendirme
15 gün
 
100
Okul Gezileri
Okulda muhafaza edilmesi
Gezi tarinden bir hafta önce onayın alınması
 
101
Parasız Yatılık ve Bursluluk Sınavı
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması (MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi  TD.: Şubat 2011/2641
5 GÜN
DİN ÖĞRETİMİ
 
102
Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması ile İlgili işlerin Yürütlemesi
Temel Eğitim-Ortaöğretim ve Din Eğitimi; Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere tam gün, tam yıl eğitim uygulaması ile ilgili işlerin yürütülmesi
5 GÜN
 
103
Bakanlığımızca yapılan iş birliği protokolleri ve okul/kurumlarımız ile kamu kurum ve kuruluşları, özel kurum ve kuruluşlar,  meslek kuruluşları, dernekler vb. arasında imzalanan iş birliği protokolleri ile ilgili işlerin yapılması.
İşletmenin, ilgili oda ve kurum ile iş birliği içinde olduğunu yada kayıtlı olduğuna dair belge. Örgün, çıraklık ve yaygın meslekî ve teknik eğitim programına devam edecek öğrenci/çırağın ücret ve sosyal haklarını belirleyecek tahahüt.
6 AY
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM HİZMETLERİ
 
104
Mesleki ve Teknik Eğitim Kurslarında, kurum dışında kurs açılması, geliştirme ve uyum kurslarının, usta öğreticilerin kurslarının açılması ve planlanması ile ilgili işlerin yapılması
Çıraklık eğitiminde, iş yerindeki ustaya ait usta öğretici belgesinin örneği, kayıt-kabul belgelerine eklenir. Ancak, yeni kapsama alınan meslek dallarında, mesleğin kapsama alınma tarihinden itibaren altı ay süresince usta öğreticilik belgesi istenmez.
3-5 YIL
 
105
Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması ile İlgili işlerin Yürütlemesi
Temel Eğitim-Ortaöğretim ve Din Eğitimi; Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere tam gün, tam yıl eğitim uygulaması ile ilgili işlerin yürütülmesi
5 GÜN
 
106
Alan/Dal Açma/Kapatma/Devir  İşlerinin yapılması
Temel Eğitim-Ortaöğretim ve Din Eğitimi;  Okul/Kurumlarında yeni açılacak veya kapatılacak alan/dallarla ilgili okul ve kurumlardan gelen tekliflerin işlerinin yapılması
7 GÜN
 
107
Not Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları
Sınav Programı Sınavda görevli öğretmen ve sınava girecek öğrenci listesi Talep Yazısı
3 GÜN
 
108
Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Şahıslar Tarafından Hazırlanan ve İlçemiz Okulllarında Yürütülmek Üzere Ulusal  ve Uluslar arası Projelere İlişkin Başvurulardan Uygun Görülenlere İzin Verilmesi
1-Projenin; amacı, hedefleri, kapsamı, bütçe, bütçe kaynağı, faaliyet alanı, hedef kitle ve proje uygulama süresinin belirtildiği belgeler
2- Dilekçe (Şahıs başvularında)
3- Resmi yazı (Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin başvurularında)
4- Proje uygulaması yapılacak okul/kurumların listesi (İlçeleri belirtilerek)
5- İletişim bilgileri
7 GÜN
STRATEJİ GELİŞTİRME (PROGRAM GELİŞTİRME)
 
109
Resmi ve Özel Okul/Kurumlarımı tarafından Avrupa Birliği Bakanlığı  AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezince ve Kalkınma Ajansınca kabul edilen (Erasmus+ KA1-KA-2 ve Okullar arası stratejik ortaklıklar vb.) Yurt dışı projelerine ilişkin Başvurulardan Uygun Görülenlere İzin Verilmesi
1-Projenin; amacı, hedefleri, kapsamı, bütçe, bütçe kaynağı, faaliyet alanı, hedef kitle ve proje uygulama süresinin belirtildiği belgeler ile hibe sözleşmesi
2- Dilekçe (öğretmen başvularında)
3- Resmi yazı (Okul müdürlüğünün yurt dışına çıkmalarında sakınca olmadığına dair )
4- Proje uygulaması yapılacak okul/kurumların listesi (Yurt dışı adresi)
5- İletişim bilgileri (okuldaki proje sorumlusunun)
6-Okul Müdürlerinin proje ile yurt dışı çıkışlarında  muvafakatname için dilekçe
7-Proje faaliyeti için yurt dışına çıkacak öğrencilerden velisinin noterden aldığı muvafakatname
 
 
110
Resmi ve Özel Okul/Kurumlarımızda Yapılacak Araştırmalara İlişkin Başvurulardan Uygun Görülenlere İzin Verilmesi
1- Danışman onaylı tez veya araştırma önerisi. (Giriş, problem, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar, model, evren ve örneklem, verilerin toplanması, verilerin analizi, çalışma takvimi ve kaynakçanın belirtildiği öneri)
2- Dilekçe (Şahıs başvurularında)
3- Resmi yazı (Sivil toplum kuruluşları, çeşitli kurumlar ve üniversitelerin başvurularında)
4- Araştırma yapılacak okul/kurumların listesi (İlçeleri belirtilerek)
5- İletişim bilgileri
6- Veri toplama araçlarının tümü (Anket, ölçek, gözlem ve görüşme formları, testler vb.)
7 GÜN
 
111
Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 2007/2 nolu genelgesi ve Kamu Zararlarının Tahsiline İşikin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe göre tespit edilen Kamu Zararının Tahsil Edilmesi
1-Bakanlıkça tespit edilmiş (aile geçim indirimi, doğu tazminatı, yabancı dil tazminatı vb.) kontrol denetim veya inceleme sonucunda bilidirilen kamu zararının ilgili harcama yetkilsininde görüşleri ve onayı alınarak tahsil edilmesi.
2-Adresi veya okulu tespit edilen kişiye borcuna dair tebliğ tebellüğ ve borç bildirim belgesi gönderilerek tahsil edilmesi  aynı zamanda Mal Müdürlüğünden alacak takip dosyası açılması için resmi yazı yazılması.
1 AY
 
112
 MEİS Modülü, Bakanlık birimleri tarafından yürütülen iş ve işlemlere ait dönemsel istatistiki verilerin giriş ve raporlanması amacıyla kullanılmaktadır. İlçemize bağlı tüm resmi özel okul ve kurumların bilgileri kontrol edilmektedir.
1-İlçemize bağlı tüm resmi/özel okulve kurumların Mebbis Modülünde bulunan MEİS ten giriş yaparak öğrenci öğretmen idareci ve tüm personel bilgilerini güncellemek
2-yine aynı kurumların bina bilgileri (kullanılan kullanılmayan derslik sayıları, atölye, lojman, labaratuvar , ısınma durumları vb)
3-Verilen süreler içinde okul ve kurumlarca girilen verilerin kontrolünün yapılarak ilçe onayının verilmesi
2 AY
 
113
Okul Kantin İhalesi
a) İkametgah İlmuhaberi
b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
c) Kantincilik Belgesi
d) Sabıka Kaydı
e) Öğrenim Belgesi
f) Geçici Teminatın Yattığına dair vezne belgesi
g)Oda Yazısı
h) Teklif Mektubu
ı) İhale Şartnamesi
15 İş Günü
STRATEJİ GELİŞTİRME (KANTİN)
 
114
Özel Okul/Kurum Açma
1-Başvuru formu (ek-1)
2-Kurucu/kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı
3-Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
4-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
5-Yerleşim planı 4 adet (35x50 cm ebadında)
6-Gerekli tüm personelin çalışma izin tekliflerini yapacağına dair taahhütname
7-En az 1 (bir) yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da noter tasdikli örneği)
8-Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri
9-Yeni dergi ismi kullanacaksa 1 adet dergi örneği
10-Marka ismi kullanacaksa marka tescil belgesi ve isim hakkı sözleşmesi
11-Yapı kullanım izin belgesi, teknik rapor ve numarataj belgesi
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Müdürlüğü Onay Süresi
ÖZEL ÖĞRETİM HİZMETLERİ
 
115
Özel Okul/Kurum Kurucu
Temsilcisi Değişikliği
1-Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin dilekçe
2- Kurucu temsilcisinin değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı
3- Yeni kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı
Kaymakamlık onay tarihi
 
116
Özel Okul/Kurumların Devredilmesi
1-Dilekçe
2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi
3-Yeni kurucu/kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı
4-En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı veya noter tasdikli örneği)
5-Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi, ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan
8-Yönetici ve eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri
9-Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname
10-Kullanılacak özel dershane ismi markalı ise marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi
5 İŞ GÜNÜ
 
117
Özel Okul/Kurumların Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kurum bilgileri örneği
3-Ortaklar kurulu kararı
4-Tüm personele duyuru yazısı
5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
6-Öğrenci kaydı olmadığına ilişkin yazı
Valilik Kapatma Onay Yazısı
 
118
Özel Okul/Kurumların KPSS Kurs Programı Uygulama İsteği
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi ya da ortaklar kurulu kararı
2- Kurs programı
3- Zaman çizelgesi
4- Öğretmen teklifleri (Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe, Tarih, Coğrafya ve Matematik branşlarında
5 İŞ GÜNÜ
 
119
Özel Okul/Kurum İsim Değişikliği
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Ortaklar Kurulu kararı
3-Yeni dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi
3 İŞ GÜNÜ
 
120
Özel Okul/Kurumların Dönüşümü
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönüştürmesine ilişkin yazı
2- Kurum bilgileri örneği
3- Özel Okul/Kurum kısmına öğrenci kaydı olmadığına dair yazı
4- Müdür ve öğretmen istifa dilekçeleri
5- Dönüştürülecek kurum ile ilgili kurum açmada istenilen belgeler
Özel Öğretim Kurumları MüdürlüğününOnay Süresi
 
121
Özel Okul/Kurum Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği
1-Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
2- Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
3- Bir adet eski yerleşim planı
4- Kurum bilgileri örneği
5- Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da noter tasdikli örneği)
5 İŞ GÜNÜ
 
122
Özel Okul/Kurum Kurucu/Kurucu Temsilcisinin Yetkilerinin Geçici Olarak Devri
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını geçici olarak devrettiğine ilişkin tüzel kişiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kişiliklerde noter onaylı sözleşme belgesi
2- Kurum bilgileri formu
3- Geçici yetki devri ile görevlendirilen kurucu/ kurucu temsilcisinin Yazılı adli sicil beyanı
5 İŞ GÜNÜ
 
123
Özel Okul/Kurum Kurucu/Kurucu Temsilcisinin Yetkilerinin Geçici Olarak Devri
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını geçici olarak devrettiğine ilişkin tüzel kişiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kişiliklerde noter onaylı sözleşme belgesi
2-Kurum bilgileri formu
3-Geçici yetki devri ile görevlendirilen kurucu/ kurucu temsilcisinin yazılı adli sicil beyanı
5 İŞ GÜNÜ
 
124
Özel Okul/Kurum Program İlavesi Yapma
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
2- Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
3- İlave edilecek program ile programın onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararı
4- Bölüm ve araç-gereç listesi
5- Eğitim personeli çalışma izin teklifleri
Özel Öğretim Kurumları MüdürlüğününOnay Süresi
 
125
Özel Okul/Kurum Kurucu/Kurucu Temsilcisi Talebiyle Öğretime Ara Vermesi
1-Kurucu/ kurucu temsilcisinin konuya ilişkin ayrıntılı dilekçesi
2- Kurum bilgileri örneği
3- Ortaklar Kurulu kararı
4- Tüm personele duyuru yazısı
5- Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
6- Öğrenci kaydı olmadığına ilişkin yazı
Valilik  Onay Yazısı
 
126
Özel Okul/Kurum Öğretime Ara Verme İzninin İptali ile İlgili İşlemler
1-Kurucunun öğretime başlama isteğini belirten dilekçesi
2- Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri
3- Kurum bilgileri formu
Valilik  Onay Yazısı
 
127
ÖzelOkul/Kurum Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması
1-TC kimlik no
2- İş sözleşmesi
3- Yazılı adli sicil beyanı
4- Sağlık raporu
5- Diploma
6- Adaylığının kalktığını gösterir belge
7- Yönetmelikte belirtilen süre kadar öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da
8- Kaymakamlık göreve başlama onayı
Kaymakamlık Onay Süresi
 
128
Özel Okul/Kurum Görevlendirilecek Aday Öğretmenlerin Atama Tekliflerinin Yapılması
1-TC kimlik no
2- İş sözleşmesi
3- Yazılı adli sicil beyanı
4- Sağlık raporu
5- Diploma
6- Kaymakamlık göreve başlama onayı
Kaymakamlık Onay Süresi
 
129
Özel Okul/Kurum Adaylığı Kaldırılmış Öğretmen/ Uzman Öğretici/ Usta Öğreticilerinin Görevlendirilmesi
1-TC kimlik no
2-İş sözleşmesi
3-Yazılı adli sicil beyanı
4-Sağlık raporu
5-Daha önce resmi veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılış belgesi
6-Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği
7-Tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon belgesi aslı veya onaylı örneği
Kaymakamlık Onay Süresi
 
130
Özel Okul/Kurum Görevli Aday Öğretmenlerin Adaylığının Kaldırması
1-Kurum Müdürlüğünün yazısı
2- Devam-devamsızlık belgesi
3- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları
4- Çalışma izin onayı
5- Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi (onaylı)
Kaymakamlık Onay  tarihinden itibaren 1(Bir)yıl Sonra.
 
131
Özel Okul/Kurum Aday Personelin Askerlik Tecil İşlemleri
1-Aday personelin dilekçesi
2-Kurum Müdürlüğünün yazısı
3-Askerlik durum belgesi
4-nüfus cüzdanı örneği
5-ikâmetgah belgesi
6-Diploma/geçici mezuniyet belgesi
7-Çalışma izin belgesi onayı
Kaymakamlık onay tarihi
 
132
Özel Öğretim Kurumlarının Açılmasıyla ilgili Başvurular Doğrultusunda Bakanlıkça Düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı nın Başvuru Sahibine Verilmesi
1-Form Dilekçe (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği (Ek-1)
2- Kurucu veya kurucu temsilcisine ait adil sicil beyanı
3-Kurucu tüzel kişilik ise; kuruluş amaçları içinde özel kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre  Türkiye Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış ana sözleşme tüzük yada vakıf senedi
4- Kurucu tüzel kişilik ise; kurucu temsilcisinin kurum açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı
5- Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı ve okul olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında çizilmiş yerleşim planı
6- Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmi benzeri okulların tabi oldukları yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan üç nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve CD si veya kurucusunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğinin uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı
7- Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi; kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı
8-Yöneticinin çalışma izin teklifi
9-Kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucu veya kurucu temsilcinin yazılı beyanı
10-Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri yapının proje müellifleri  yada yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerce düzenlenen teknik rapor
11- İtfaiye müdürlüğünce düzenlenecek binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına dair rapor
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI HİZMETLERİ (REHABİLİTASYON MERKEZLERİ)
 
133
Özel Öğretim Kurumlarında Program ilavesiyle ilgili Başvurular Doğrultusunda Bakanlıkça Düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Kurum Müdürlüığüne Gönderilmesi
1- Kurum veya kurucu temsilcisinin dilekçesi                                                                                                                   2- Kurumun son yerleşimini gösteren yerleşim planı (35x50 cm veya A3 ebadında)                        3-İlave edilecek programın onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu Kararının tarihi ve sayısı                                                                                                                                     4- Programa ait araç gereç listesi                                                                                                                       5- Görevlendirilecek eğitim personeline ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucusunun yazılı beyanı
 
 
 
 
 
 
 
 
134
Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilecek Eğitim Personeliyle ilgili Başvurular Doğrultusunda Düzenlenen Çalışma İzin Onayının Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi
1- Kurumun istek yazısı                                                                                                                                              2- Eğitim personeliyle yapılan iş sözleşmesi                                                                                                                                                           3- Eğitim personeline ait adli sicil beyanı                                                                                                                                                                  4- Eğitim personelinin diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi                       5-Daha önce resmi veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge
10 iş günü
 
 
 
 
 
 
135
Özel Öğretim Rehabilitasyonda Öğrencilerin Kayıt Silme İşlemleri
1- Özel Öğretim Rehabilitasyonda Öğrencilerin Kayıt Silme İşlemleri
5 iş günü
 
136
Çalışma İzinlerinin uzatma işlemleri
1- Kurumun yazısı, sözleşme, dilekçe, diploma,
1 ay
 
 
 
137
Özel Öğretim ve Rehabilitasyon Kurumlarına ait Faturalar
Özel Öğretim ve Rehabilitasyon Kurumlarına ait Faturalar
ayın ilk haftası 6 iş günü
 
 
 
 
 
138
Özel Öğretim ve Rehabilitasyon Kurumlarında Okutulacak Ücretsiz Öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi
1- Kurumun yazısı
ayın ilk haftası
 
 
 
 
139
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Açma
1-Başvuru formu (Ek-1)
2-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair kurucu veya kurucu temsilcisine ait yazılı beyan,
3-Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği,
4-Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği (Ek ibare:RG-5/7/2014-29051) genel kurul veya yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
5-Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si
6- Motorlu taşıt sürücüleri kursları uygulayacakları öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı,
7- Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı
8-Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…)-  tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
9-Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor (Ek:RG-3/7/2016-29761) ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri istenir. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez,
10- Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor
11- Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor,
12- 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsat harcı yatırıldığına dair onaylı belge,
13- Özel motorlu taşıt sürücü kursu açacaklardan kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge,
14- Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi Kaymakamlık veya bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne müracaat eder. Dosya, üç iş günü içinde bir üst yazı ile valiliğe gönderilir,
15- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “G” sınıfı sertifika hariç biri “B” sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfı öğretim programına ait kurucu veya kurucu temsilcisi adına kayıtlı araç teklifi,
3 İŞ GÜNÜ
ÖZEL ÖĞRETİM HİZMETLERİ M.T.S.K.
 
140
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunun Devredilmesi
Kurumun, kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilebilmesi için;
1-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair kurucu veya kurucu temsilcisine ait yazılı beyanı,
2-Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri,
3-Kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kişi veya tüzel kişilik tarafından üstlenildiğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi, 
4-Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise (Ek ibare:RG-8/8/2015- 29439) (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
5- Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği,
 6- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği (Ek ibare:RG-5/7/2014-29051) genel kurul veya yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
7-492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsat harcı yatırıldığına dair onaylı belge,
8- Özel motorlu taşıt sürücü kursu açacaklardan kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge,
8- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “G” sınıfı sertifika hariç biri “B” sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfı öğretim programına ait kurucu veya kurucu temsilcisi adına kayıtlı araç teklifi,
9- Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi belirtilen belgeler ile bağlı bulunduğu kaymakamlık veya milli eğitim müdürlüğüne müracaat eder
10- Kurumun devir işlemleri, yukarıda belirtilen belgelerin uygun görülmesi hâlinde (Değişik İbare:RG-13/1/2017-29947) herhangi bir inceleme raporu düzenlenmeden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merciin izni ile (Değişik ibare:RG-8/8/2015-29439) on beş iş günü içinde yapılır.
3 İŞ GÜNÜ
 
141
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunun Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri kursu kurucusu veya kurucu temsilcisi; Kaymakamlık veya bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne, eğitim personeli ve diğer personel ile kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla müracaatta bulunur.
3 İŞ GÜNÜ
 
142
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının İsim Değişikliği
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri kursu kurucusu veya kurucu temsilcisi; Kaymakamlık veya bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne 1739 sayılı Kanunda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad ile değişiklik tabinde bulunur.
3 İŞ GÜNÜ
 
143
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Kurum Nakli
Kurucu veya kurucu temsilcisi;
1- Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si,
2- Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
3- Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor (Ek:RG-3/7/2016-29761) ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri istenir. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez,
4- Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor,
5- Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor,
6- Mevcut binadaki araç ve gereci yeni binaya taşıyacağına ve eksik araç ve gereci tamamlayacağına ilişkin Kurucu veya kurucu temsilcisi yazılı beyanı ile birlikte kaymakamlık veya bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne müracaatta bulunur.
 3 İŞ GÜNÜ
 
144
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Kurumların Dönüşümü
1- Form dilekçe (EK-1),
2- Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si ,
3- Motorlu taşıt sürücüleri kursları uygulayacakları öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı,
4- Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı,
5- Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
6-492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsat harcı yatırıldığına dair onaylı belge,
7- Özel motorlu taşıt sürücü kursu dönüşüm talebinde bulunan kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge,
8- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “G” sınıfı sertifika hariç biri “B” sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfı öğretim programına ait kurucu veya kurucu temsilcisi adına kayıtlı araç teklifi,
9- Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri kursu kurucusu veya kurucu temsilcisi; Kaymakamlık veya bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne, eğitim personeli ve diğer personel ile kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla müracaatta bulunur.
3 GÜN
 
145
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği
Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan veya yerleşim planında değişiklik yapmak için;
1- Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si,
2- Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
3- Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor (Ek:RG-3/7/2016-29761) ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri istenir. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez,
4- Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor,
5- Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor ile birlikte kaymakamlık veya bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne müracaatta bulunur.
3 İŞ GÜNÜ
 
146
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Kurucu veya Kurucu Temsilcisi
Kurumun sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi düzenlenen gerçek kişiyi Özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler adına seçilen kişiyi
3 İŞ GÜNÜ
 
147
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının Kurucu Temsilcisi Değişikliği
1-Kurucu temsilcisi değişikliğine ait genel kurul veya yönetim kurulu kararı,
2-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair yeni  kurucu temsilcisine ait yazılı beyanı,
 3- Kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge ile birlikte kaymakamlık veya bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne müracaatta bulunur.
3 İŞ GÜNÜ
 
148
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Zayi Edilen Ve Yıpranan Sertifikaların Değiştirilmesi
Düzenlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde zayi edilen veya yıpranmış olan sertifikanın sahibine, dilekçeyle müracaatı üzerine sertifika aldığına dair kurs müdürlüğünce düzenlenen ve millî eğitim müdürlüğünce onaylı bir belge verilir.
3 İŞ GÜNÜ
 
149
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Program İlavesi Yapma
Kurumuna program ilavesi yaptırmak isteyen kurucu veya kurucu temsilcisi;
1) Dilekçe
2) Kurumun son yerleşimini gösteren üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si,
3- İlave edilecek öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı
4-İlave edilecek program ile programın onaylandığı Talim Terbiye Kurulu kararı ,
5- İlave edilmek istenilen Programa ait araç ve gereç listesi,
6- Görevlendirilecek eğitim personeline ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı ile birlikte kaymakamlık veya bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne müracaatta bulunur.
3 İŞ GÜNÜ
 
150
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması
Kurucu veya kurucu temsilcisinin atama teklif yazısı ile birlikte;
1- İş sözleşmesi
2-Görevlendirilecek kurum müdürüne ait 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı,
3-Diploma (En az lisans mezunu olacak)
4-SSK işe giriş bildirgesi
5-Kimlik Fotokopisi,
6- Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinden Sürücü Belgesi Detay Bilgisi belgesi İstenir. (Kursta, yüz ceza puanının doldurulması, alkollü olarak araç kullanılması veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara eğitim personeli olarak görev verilmez, görevli iken sürücü belgesi geri alınanların da görevine son verilir.)
10 İŞ GÜNÜ
 
151
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Görevlendiril ecek Eğitim Personelinin Özellikleri
1-Eğitim personelinin görevlendirilmesinde en az yüksekokul mezunu olmak üzere aşağıdaki şartlar aranır:
a)Kurum Müdürü Lisans mezunu olmak,
b) İlk yardım dersi için, İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” sahibi olmak,
c) Trafik ve çevre dersi (Ek ibare:RG-5/12/2015-29553) ile trafik adabı dersi için en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla,
1) Üniversitelerin trafik ve çevre bilgisi ile ilgili alanlarından mezun olmak,
2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Trafik ve Çevre Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak, gerekir.
ç) Araç tekniği dersi için;
1) Üniversitelerin otomotiv bölümleri lisans veya ön lisans mezunu olmak,
2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Araç Tekniği Öğreticiliği Belgesi” veya “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak, gerekir.
d) Direksiyon eğitimi dersi için;
1)Üniversitelerin direksiyon eğitimi ile ilgili alanlarından ön lisans veya lisans mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan sürücü belgesi sahibi olmak,
2) Yüksekokul mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesine sahip bulunmak2-İş sözleşmesi
e) Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinden Sürücü Belgesi Detay Bilgisi belgesi İstenir. (Kursta, yüz ceza puanının doldurulması, alkollü olarak araç kullanılması veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara eğitim personeli olarak görev verilmez, görevli iken sürücü belgesi geri alınanların da görevine son verilir.)
10 İŞ GÜNÜ
 
152
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Eğitim Personeli Görevlendirilmesi
1- İş sözleşmesi,
2- Görevlendirilecek Personele ait 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı,
3- İlk defa görev alacaklar hariç, hizmet sınıfında daha önce yaptığı görevleri gösterir hizmet belgesi,
4- Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge,
5- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
6-Sertifikanın aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği
6-SSK Girişi
7- Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinden Sürücü Belgesi Detay Bilgisi belgesi İstenir. (Kursta, yüz ceza puanının doldurulması, alkollü olarak araç kullanılması veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara eğitim personeli olarak görev verilmez, görevli iken sürücü belgesi geri alınanların da görevine son verilir.)
10 İŞ GÜNÜ
 
153
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Ders Saat Ücretli Eğitim Personeli Görevlendirilmesi
1- İş sözleşmesi,
2- Görevlendirilecek Personele ait 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı,
3-Çalışmakta olduğu kurumca verilecek, girdiği ders saati sayısını da gösterir muvafakat belgesi,
4- İlk defa görev alacaklar hariç, hizmet sınıfında daha önce yaptığı görevleri gösterir hizmet belgesi,
5- Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge,
6- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
7-Sertifikanın aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği
8-SSK Girişi
9- Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinden Sürücü Belgesi Detay Bilgisi belgesi İstenir. (Kursta, yüz ceza puanının doldurulması, alkollü olarak araç kullanılması veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara eğitim personeli olarak görev verilmez, görevli iken sürücü belgesi geri alınanların da görevine son verilir.)
10 İŞ GÜNÜ
 
154
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Dönem Açma İşlemleri
1-Dönemler her ayın ilk on günü içinde kurslarca belirlenen tarihlerde başlatılır. Bir dönemde kurs kontenjanını aşmamak şartıyla üç farklı tarihte grup açılabilir. Her dönemin teorik ve direksiyon eğitimi dersleri 60 gün içinde tamamlanır.
2- (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Bir dönemde kurs kontenjanını geçmemek şartıyla bir direksiyon eğitim ve sınav aracı için en fazla 12 kursiyerin kursa kaydı yapılır.
Her ayın 1 -10 günleri arası
 
155
Çocuk Koruma Kurulu
1- Her yılın ekim ayında ilgili kurumlardan Çocuk Koruma Kuruluna katılacak kişilerin isimleri istenir ve bu isimlerden kurul oluşturulur.
2-Kaymakamlık oluru ile oluşturulan kurul belirlenen tarihlerde olmak üzere 2 ayda bir toplanarak durumu değerlendirirler.
3-Alınan toplantı tutanağındaki kararlar Kaymakamlık imzasına sunularak katılan kurumlara üst yazıyla bildirilir.
Süresiz
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
 
156
Eğitim ve Danışmanlık Tedbirleri
1-Çocuk Mahkemelerince hakkında Eğitim ve Danışmanlık Tedbiri uygulanmasına karar verilen kişilere ait bilgi ve belgeler okullar veya kurumlar tarafından 3'er aylık periyotlar halinde (Ocak-Şubat-Mart, Nisan-Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos-Eylül, Ekim-Kasım-Aralık) hazırlanarak http://adana.meb.gov.tr/adabis/index.aspx adresinden ADABİS'e  giriş yapması ve raporların bir örneğinin ıslak imzalı olarak Müdürlüğümüze göndermesi gerekmektedir.
2-Nakil giden öğrenci bilgileri, okullar veya kurumlardan gelen tedbir kaldırma istemi  İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmektedir.
3-İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen tedbir kaldırma yazıları öğrencinin bağlı olduğu okul yada kuruma bildirilmektedir.
4-Bu öğrencilerin tüm iş ve işlemleri ADABİS'e kaydedilmektedir.
5-Bu öğrencilerle ilgili istatistiki veriler excel ortamında tutulmaktadır.
Süresiz
 
157
İnternet Ortamında Cinsel İstismarın Önlenmesi
1-Her yıl Aralık ayının ilk haftası, İç İşleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün İnternet Ortamında Çocukların Cinsel İstismarının Önlenmesi Konusunda Alınacak Tedbirlere ilişkin genelgesi gereği; okul ve kurumlarımızca tedbirlerin alınarak oluşturulacak raporun Ocak ayı sonuna kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
2-Okul ve kurumlarımızdan gelen raporlar derlenerek bir rapor haline gerilip İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne resmi yazıyla bildirilir.
Süresiz
 
158
Okul Meclisleri
1-Her yıl Ekim ayı içerisinde İlçe Öğrenci Meclis Başkanlığı seçimine katılmak isteyen tüm okullardan isim istenir.
2-İlçe Öğrenci Meclis Başkanlığı yapılacak okul belirlenerek Kaymakamlık onayı alınır.
3-Yapılan seçim sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazıyla bildirilir.
Süresiz
 
159
Okullarda Şiddetin Önlenmesi ve Eylem Planı
1-Okullar tarafından her yıl Aralık ve Mayıs ayının ilk haftası Okullarda Şiddetin Önlenmesi konusunda yapılan çalışmalarla ilgili dönem sonu raporları Müdürlüğümüze gönderilmektedir.
2-Gelen raporlar derlenerek bir rapor haline getirilip İl Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazıyla yazılır.
Süresiz
 
160
Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılıkla Mücadele
1-Okullar tarafından her yıl Aralık ve Mayıs ayının ilk haftası Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılıkla Mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili dönem sonu raporları Müdürlüğümüze gönderilmektedir.
2-Gelen raporlar derlenerek bir rapor haline getirilip İl Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazıyla yazılır.
Süresiz
 
161
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu
1-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 19. maddesine istinaden; Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen kişilerden bir yıl süreli Özel Eğitim Hizmetleri Değerlendirme Kurulu oluşturulması ile ilgili Kaymakamlık Onayı alınır.
2-Kurul her hafta belli bir gün toplantı yaparak; kaynaştırma öğrencilerine, özel eğitim öğrencilerine, destek odası açma ve destek odasından yararlanacak öğrencilere, evde eğitim alacak öğrenclere ait kararları alırlar.
3-Alınan kararlar ilgili okullara, kurumlara ve velilere resmi yazıyla bildirilir.
Süresiz
 
162
Evde Eğitim ve Destek Eğitim
1-Evde eğitim ve destek eğitim alması istenen öğrencilere ait evraklar okullar tarafından Müdürlüğümüze bildirilir.
Evde eğitim için gerekli evraklar;
a)Okulun resmi üst yazısı
b)Özel Eğitim Değerlendirme Raporu (RAM raporu)
c)Sağlık raporu (En az 4 ay boyunca evde eğitim görmesine dair belge)
ç)Ev Ortamı Durum Tespit ve Değerlendirme Formu
d)Veli Sözleşmesi
e)Veli Dilekçesi
f)Öğrencinin alacağı ders saatlerini gösteren BEP birim kararı
Destek eğitim için gerekli evraklar;
a)Okulun resmi üst yazısı
b)Özel Eğitim Değerlendirme Raporu (RAM raporu)
c)Veli dilekçesi
ç)Öğrencinin alacağı ders saatlerini gösteren BEP birim kararı
d)Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Kararı
2-Gelen evraklar İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna gönderilir. Uygun görülen kararlar resmi üst yazıyla okullara bildirilir.
Süresiz
 
163
Özel Eğitim Sınıfı
1-Özel Eğitim Sınıfı ile ilgili açma, kapama ve tanı değişikliği yapmak isteyen okullarımızın yazıları İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna gönderilir. Uygun görülen kararlarlarla ilgili Kaymakamlık onayı alınarak resmi yazıyla okula bildirilir.
2-Özel Eğitim Sınıfı ile ilgili açma, kapama ve tanı değişikliği e-okul sistemi üzerinden Özel Eğitim ve Rehberlik Şubemizce yapılmaktadır.
Süresiz
 
164
BİLSEM
Bilim ve Sanat Merkezi ile ilgili her türlü yazışmaları yapmak.
Süresiz
 
165
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
1-Eğitsel tanılamaların yapılması
2-Özel Eğitim gerektiren bireylerin tanılamaları
3-Danışmanlık Tedbiri uygulamaları
4-Rehberlik faaliyetlerinin koordinasyonu
Süresiz
 
166
PERSONEL ÜCRET BORDROSU
BAŞVURU TALEBİ
AYNI İŞ GÜNÜ (10 DAKİKA)
DESTEK HİZMETLERİ (BÜTÇE MUHASEBE)