T.C.
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Maaş Kontrol
Emekli Sicil No
TC Kimlik No
10 dk.
2
Doğum Yardımı
Doğum Raporu - Bebek Nüfus Cüzdanı - Dilekçe
Eşi çalışıyorsa yardım almadığına dair belge
İlk Maaşta Alınır
3
Ölüm Yardımı
Defin Raporu - Doktor Raporu
Dilekçe
İlk Maaşta Alınır
4
Tedavi Ödemesi
(Şahıs)
Fatura - Reçete - Dilekçe
Ödenek varsa
hemen
5
Tedavi Ativasyon
İşlemi
Geldiği Kurumdan Çıkış Belgesi
Maaş Nakil Belgesi
Aile Bildirgesi - Tedavi Bildirgesi
10 dk.
6
Fatura Ödemeleri
(Elk.- Su - Telf)
İstenen Dönemlere Ait Belgeler ve Faturalar
1 hafta
7
Geçici Görevlendirme
İmam Hatip ve Müezzin Kayyım vs.personel Dilekçesi
Kurum Üst Yazısı
2 gün
8
Sicil İşlemleri
Öğretmen Sicil Formu - Üst yazı
Teslim Tutanağı - Personel Listesi
10 dk.
9
Göreve Başlama ve Ayrılma
Kurum Üst Yazısı - Maaş Nakil Bildirimi
5 dk.
10
Emeklilik
Resimli Emeklilik Onay Belgesi - Hizmet Cetveli
Kurum Üst Yazısı - Dilekçe - Kararname
4 Adet Resim - Terhis Belgesi - İntibak Belgesi
Hizmet Birleştirme Belgesi - Kimlik Fotokopisi
20 gün
11
Yurt İçi İzin İstek
İzin Formu
10 dk.
12
Yurt Dışı İzin İstek
Yurt Dışı İzin Talep Formu
Mazeret İzin Belgesi - Kurum Üst Yazı
10 gün
13
Ücretsiz İzin
Ücretsiz İzin Dilekçesi - Kurum Üst Yazısı
Diğer Belgeler (Doğum Raporu vb.)
10 gün
14
Mal Bildirimi
Mal Bildirim Beyannamesi - Üst Yazı - Teslim Tutanağı
5 dk.
15
Hastalık Raporunu Sağlık İznine Çevirme
Doktor Raporu - Dilekçe
1 gün
16
Sivil Savunma Dosyası Onayı
Sivil Savunma Planı
Sivil Savunma Tedbirler Planı
1 ay
17
Bina Tadilatı
Mimarlar Odasına Bağlı Mimar Onaylı Proje
Okulun Genel Projesi
Okul Tapu Fotokopisi
Üst Yazı
1 ay
18
Taşınır İşlem Beyanı
Taşınır İşlem Fişi Giriş ve Çıkış Raporları
Kurum Üst Yazısı
Yıl Sonu İşlemleri 1 Ay
Ara İşlemler 1 gün
19
Şikayet Dilekçesi Verme
Dilekçe (İsim, adres, TC Kimlik no ve Telefon olacak)
2 ay
20
Bilgi Edinme Başvurusu
Dilekçe (TC Kimlik No, İsim Soyisim, Adres olacak)
15 gün
21
Yeni Açılacak olan Kur'an Kurslarının
Norm Hazırlığı
Ek-3 Formu - Kurum Üst Yazısı
15 gün
Başvuru sırsında yukarıda belirtilen belgeler dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması, veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığı durumlarda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat
Yeri
İlçe
Müftülüğü
İkinci Müracaat
Yeri
Çukurova
Kaymakamlığı
Adres
Toros Mah.78191
Sk.No:175/A
Adres
Kurttepe Mah.
Mustafa Sağyaşar
Cd. No: 5
Telefon
322 235 07 93
Telefon
322 248 08 81
Fax
322 235 07 94
Fax
322 248 18 81
web
web