T.C.
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
HİZMETİN ADI
BAŞVURDA İSTENEN BELGELER
    HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 
 
 
Gıda Yardımı
1-      SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2-      Başvuru Dilekçesi
3-      Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
30 gün (İlk Başvuru)
7 gün (Gıda Yardımının devamı için yapılan başvurularda)
 
Yakacak Yardımları
1-      SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2-      Başvuru Dilekçesi
3-      Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
30 gün (İlk Başvuru)
7 Gün (Yakacak Yardımının devamı için yapılan başvurularda)
 
Barınma Yardımları (Kira)
1-      SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2-      Başvuru Dilekçesi
3-      Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
4-      Barınma İhtiyaç Raporu/Varsa Hasar Tespit Raporu/Kira Kontratı
30 gün (İlk Başvuru)
7 Gün (Kira Yardımının devamı için yapılan başvurularda)
 
Sosyal Destek Yardımları (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit)
1-      SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2-      Başvuru Dilekçesi
3-      Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
30 gün (İlk Başvuru)
7 Gün (Sosyal Destek Yardımının devamı için yapılan başvurularda)
 
Eğitim Yardımları
1-      SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2-      Başvuru Dilekçesi
3-      Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
4-      Öğrenci Belgesi
30 gün (İlk Başvuru)
7 Gün (Eğitim Yardımının devamı için yapılan başvurularda)
 
Şartlı Eğitim Yardımı (ŞNT)
1-      SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2-      Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
3-      Öğrenci Belgesi
4-      Çocukların Kimlik Fotokopisi
Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
14 Gün
 
Şartlı Sağlık Yardımı (ŞNT)
1-      SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2-      Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin)(İlk defa başvuruluyorsa)
3-      Çocukların Kimlik Fotokopisi
Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
14 Gün
 
Özürlü İhtiyaç Yardımları
1-      SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2-      Başvuru Dilekçesi
3-      Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa)
4-      Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
7 Gün
 
Afet Destekleri (Deprem, Yangın, Sel vb.)
1-      SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2-      Başvuru Dilekçesi 
3-      Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4-      Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
7 Gün
 
Terör Zarar Yardımı
1-      SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2-      Başvuru Dilekçesi
3-      Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4-      Terör zararı tespit tutanağı
7 Gün
 
Proje Destekleri (Gelir Getirici Projeler)
1-      Fayda sahibi başvuru formu
2-      Proje hazırlama formatı
3-      Proje başvuru formu
4-      Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5-      Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
30 Gün
 
Proje Destekleri
1-      Fayda sahibi başvuru formu
2-      Proje hazırlama formatı
3-      Proje başvuru formu
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
30 Gün
 
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIM PROĞRAMI
1.Kimlik Fotokopisi 2.2022 Sayılı Kanuna göre yaşlı özürlü maaşı alan vatandaşlardan maaşı iptal edilmesine yönelik dilekçe.
14 GÜN
 
2022 Sayılı Kanuna Göre Yaşlılık, Özürlü, Bakıma Muhtaç, Özürlü Yakını Aylığı Başvurusu
1- Başvuru Formu 2- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı 3- Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu 4- İlgili yönetmeliğin 2-c maddesi kapsamına girenler için Türkiye İş Kurumuna başvuru yapıldığına dair belge 
30 GÜN
 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GELİR TESPİTİ)
1.Kimlik Fotokopisi
15 GÜN
 
NOT:     Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İLETİŞİM
İlk Müracaat Yeri:
Kurum         :Sosyal Yard. Ve Day. Vakfı 
Adres            :Hükümet Konağı K:1
Tel                 :247 00 87
Fax                :248 18 81
E-Posta        : cukurovamuhasebe@hotmail.com
 
İkinci Müracaat Yeri:
Kurum           :Çukurova Kaymakamlığı
Adres            :Hükümet Konağı K:2
Tel                 :248 08 81
Fax                :248 18 81
 E-Posta        : cukurova@icisleri.gov.tr