KAYMAKAM SARI’NIN “ 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ “ MESAJI

İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde gerek kişilerin, gerekse toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, savunulmasında, Anayasa ve kanunlara bağlı kararlılıklarıyla adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluğu olan avukatlar, Türk Hukuk sisteminin temel öğeleri içerisinde yer almakta olup, toplumların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürmelerinin temel şartlarından birisi olan savunma makamının temsilcileridirler.
 
Kamu vicdanını ve adaletin sağlanması, toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesi için, kurumlarımız ve vatandaşlarımız adına hassasiyetle görevlerini yerine getiren tüm avukatlarımızın  “5 Nisan Avukatlar Günü” nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.
 
İSAY2 Galeri