Çukurova Tapu Müdürlüğü Tarafından Sunulan Hizmetler

Başvuru ve izlenen Yöntem
Tapu Müdürlüklerinde ibraz Edilecek Belgelerin Özellikleri
Satış
Bağış (Hibe)
Trampa
Ölünceye Kadar Bakma Akdi
Miras Yoluyla intikal işlemleri
Taksim (Paylaşma)
ipotek
İntifa Hakkı
Kat irtifakı Kurulması
Kat Mülkiyeti Kurulması
Ayırma (ifraz) işlemleri
Birleştirme (Tevhit) işlemleri
Cins Değişikliği
irtifak Hakkı
Düzeltme (Tashih) işlemleri
Aile Konutu Şerhi
Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Edinimleri
Yabancı Tüzel Kişiliğe Sahip Ticaret Şirketlerinin Türkiye'de Taşınmaz Edinimleri
Karşılıklılık
Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye'de Taşınmaz Edinimleri
Transfer
Başvuruların Yapılacağı Mercii
Başvurular için Gerekli Belgeler

Tapu işlem rehberi için tıklayınız
 
NOT: Detaylı bilgi için Çukurova Tapu Müdürlüğüne müracaatınız önerilir.