ÇUKUROVA İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

 

İLK DEFA KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNDA BULUNURKEN:
Nüfus Cüzdanı, Uluslararası Aile Cüzdanı, Pasaport, Sürücü Belgesi, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Askeri Kimlik Kartı, Basın Kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf ile yapılır. Başvuruda bulunan kişinin kimliğini ispata esas resimli bir kimlik belgesi ibraz edememesi ve kimliğinde tereddüde düşülmesi halinde sistem üzerinden yapılacak kontroller sonrasında anne-baba, varsa ergin kardeş veya çocuklarının beyanı imza altına alınmak suretiyle başvurusu alınır.

 

DOĞUM BEYANINDA BULUNURKEN:
Doğum beyanında bulunan anne-baba, veli, vasi veya özel vekillik belgesi ile müracaat edenlerden kendilerini ispatlayacak resimli kimlik belgesi ve çocuk resmi sağlık kuruluşunda doğmuş ise doğum belgesi istenir. Bildirimlerin yurt içerisinde 30 gün içerisinde, yurt dışında ise 60 gün içerisinde yapılması esastır. Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle yapılan bildirimlerde 2017 yılı itibariyle 16 TL kimlik kartı bedeli alınmaktadır.

 

ADRES BİLDİRİMİNDE BULUNURKEN:
Adres bildirimi, vatandaşın kendini ispatlayıcı kimlik belgesi ile yapılır. Belirtilen adreste bir başkasının ikamet ettiği görünüyorsa adına kayıtlı elektrik, su, telefon faturası ile başvurusu alınmaktadır. Vekil aracılığıyla yapılan adres kayıtlarında noterden tasdikli vekâletname ile başvuru alınmaktadır. 2017 yılı itibariyle Gerçeğe Aykırı Adres beyanlarında 1038 TL, 20 iş günü içerisinde bildirilmeyen adres beyanlarında 51 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

 

ULUSLARARASI AİLE CÜZDANI BAŞVURUSUNDA BULUNURKEN:
Uluslararası Aile Cüzdanı başvurusu evli olan kişilere ait ikişer adet fotoğraf, kişilerin nüfus cüzdanları ve var ise eski uluslararası aile cüzdanı ile yapılmaktadır.

 

 Ayrıca daha fazla bilgi edinmek isteyen vatandaşların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün www.nvi.gov.tr adresinden istedikleri bilgilere ulaşabilmektedirler.

 

NOT : Detaylı bilgi için Çukurova İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaatınız önerilir.