BİTKİSEL ÜRETİM VE SAĞLIĞI, KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER, TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ve KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBELERİNİN SUNDUĞU HİZMETLER;
1. ÇKS Kapsamında çiftçilerimizin dosyalarının kabulü ve sisteme girişi,
2. Fark ödemeleri kapsamında çiftçilerimizin hububat, yağlı tohumlar, dane mısır, zeytinyağı vb. ürünleri destekleme işlemlerinin yapılması.
3. Sertifikalı fidan, fide ve tohum desteği kapsamında tespit ve destekleme işlemi,
4. İyi tarım uygulamaları, organik tarım uygulamaları, örtü altı yetiştiriciliği ve desteklemeleri,
5. ÇKS kapsamında ekilişi yapılan ürünlerin tespitinin arazide yapılması,
6. Bitki sağlığı ve bitkisel üretim çalışmaları ile ilgili olarak ilçemizde ekili ve dikili arazilerde zirai mücadele, bitkilerin bakımı, beslenmesi ile tarımsal ürünlerde hasat öncesi ve hasat sonrası pestisit kalıntıları hakkında numune alma ve bu kapsamda çiftçilerimize üretici kayıt defteri verilmesiyle bitkilerde pestisit kullanımının kontrolünün sağlanması,
7. Bitkisel üretim ve bitki sağlığı ile ilgili tüm arazi çalışmaları, çiftçi eğitimi ve yayım çalışması,
8. İlçemizde faaliyet gösteren gübre ve  bitki koruma ürünleri satan bayilerin denetimi ve eğitim çalışmaları,
9. Ürünlerin hasatı esnasında biçerdöver kontrolleri ve hasat hakkında eğitim çalışması, İlçemizde yürütülen süne sürveyleri, patates sürveyi ve diğer sürveyler ile ilgili arazi çalışmaları.
 
GIDA VE YEM ŞUBESİNİN SUNDUĞU HİZMETLER;
1-Gıda ve yem güvenilirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri Bakanlığın belirlediği esasları ilçe düzeyinde yürütmek
2-Gıda,gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim,işleme ve satış –pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak,üretim,satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin kontrol ve denetimlerini yapmak
3-Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet ve yaalo 174 gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme işlemlerini yürütmek
4-Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse ilçe düzeyinde belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek
5-Yem ve yem katkı maddelerinin üretim işleme ve satış ile ilgili olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak denetlemelerini gerçekleştirmek
6-Görev alanı ile ilgili yeni teknolojileri işletmecilere ulaştırmak tüketicileri bilgilendirmek eğitim programları ve projeleri uygulamak
7-İl Müdürlüğü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak
 
İlçemiz Toplam İşletme Sayıları
 
 
HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLER ŞUBESİNİN SUNDUĞU HİZMETLER;
1. Hayvan Hareketleri(Alım, Satım,Kesim,Ölüm)
2. Hastalıkla Mücadele(Şap,Brucella,Veba,Çiçek,MaviDil,Kuduz,Kene,Sinek)
3. Hayvanların Tanımlanması(küpeleme)
4. Hayvanların Desteklemesi(Sığır,Et,Süt,Küçükbaş,Arı)
5. Genç Çiftçi Çalışmaları
6. Hayvan İthalatı
7. Kaçak Hayvan Satış ve Kesim Denetimi
8. Yol Kontrolü
9. Isırık Vakaları Takibi Yapılmaktadır.
 
 
TABDK BELGESİ İÇİN;
 
GERÇEK KİŞİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Belge başvurusunda bulunan kişi başvurusunu şahsen yada noter onaylı vekaletnameyi haiz vekili tarafından yapıyor olmalı.(Başvuru sahibi veya vekalet sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalı.)
2. Aslı ibraz edilmesi şartıyla Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3. Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı. ( 6 ayı geçmemiş ve belge başvurusunda bulunmasına engel 4733, 4250, 5607, 4926,1918 sayılı kanunlara karşı adli sicil kaydının olmadığı tespit edilmeli.)
5. Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranına ödendiğine dair dekont aslı.
6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Aslı ile Fotokopisi (Tütün mamülü ve/veya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenecek iş yerlerinin faaliyet konuları; " Bakkal, Market, Hipermarket, Süpermarket, Büfe, Kuruyemişçi, Kamu kurum ve askeri tesis bünyesinde bulunan kantin, büfe, satış kooperatif vb. iş yerleri, Münhasıran tütün mamülü ve/veya alkollü içki satıcılığı " olmalıdır.)
7. Alkol ve nargile için uygunluk belgesi

TÜZEL KİŞİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1. İmza Sirküsü Fotokopisi - Başvuruda bulunan kişinin adı imza sirküsünde yer almıyor ise Şirket yönetimi tarafından yetki verilen noter onaylı vekaletname. (Başvuru sahibi veya vekalet sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalı.)
2. Tüzel kişilik yetkilileri ile vekalet sahibi kişinin Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
3. Şirket Yetkilileri İle Vekalet Sahibinin Adli Sicil Kayıt Belgelerinin Asılları. (6 ayı geçmemiş ve belge başvurusunda bulunmasına engel 4733, 4250, 5607, 4926, 1918 sayılı kanunlara karşı adli sicil kaydı olmamalı.)NOT : Limited Şirketlerde imza sirküsünde adı geçen yetkililer ile vekalet sahibinin adli sicil kayıtlarının asılları. Anonim Şirketlerde ise tüm yönetim kurulunun ve vekalet sahibinin adli sicil belgelerinin asıl suretleri.
4. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İle Oda Faaliyet Belgesi Fotokopisi.
5. Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranına Vergi Noya ödendiğine dair dekont aslı.
6. İşyeri Açma ye Çalışma Ruhsatı Aslı ile Fotokopisi. (Tütün mamülü ve/yeya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenecek iş yerlerinin faaliyet konuları; “ Bakkal, Market, Hipermarket, Süpermarket, Büfe, Kuruyemişçi, Kamu kurum ve askeri tesis bünyesinde bulunan kantin, büfe, satış kooperatif vb. iş yerleri, Münhasıran tütün mamülü ve/veya alkollü içki satıcılığı ” olmalıdır.)
7. Uygunluk Yazısı Belediyeden
8. Vergi Levhası
 

NOT: Detaylı bilgi için Çukurova İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaatınız önerilir.